Gemeentebelangen Coevorden

 

ALGEMEEN BESTUUR

 • Een openbaar bestuur dat signaleert, communiceert, reageert en verantwoording aflegt, dat wensen en behoeften in kaart brengt, openheid toont en inspeelt op vragen en maatschappelijke ontwikkelingen
 • Een effectief, op haar taak toegerust bestuur en ambtelijke organisatie die in dienst staat van de samenleving
 • Een publieksvriendelijke houding
 • Een deskundige en duidelijke voorlichting vanuit een doordacht voorlichtingsbeleid
 • Een duidelijke klachtenregeling en een snelle klachtenafhandeling- handeling
 • Stimulering van de participatie van de inwoners bij de planvorming
 • Gestructureerd overleg met verenigingen van Plaatselijk Belang, wijkverenigingen en andere belangenorganisaties

 

OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

POLITIE
De veiligheid en leefbaarheid van onze samenleving heeft bij Gemeentebelangen een hoge prioriteit. Binnen de beperkte mogelijkheden die een gemeenteraad heeft, willen wij komen tot beleidsmaatregelen die deze prioriteit zo dicht mogelijk benadert:

 • Een integrale aanpak door politie en gemeente
 • Een hoge prioriteit voor de veiligheid van de inwoners
 • Meer rechtstreekse invloed vanuit de Raad op het politiebeleidsplan
 • Uitbreiding openingstijden politiebureau en verruiming openingsuren voor het doen van aangifte
 • Uitbreiding capaciteit en inzetbaarheid van de politie
 • Het maken van een lokaal veiligheidsplan