Gemeentebelangen Coevorden

 

ALGEMEEN
De politieke vereniging Gemeentebelangen is een zelfstandige, onafhankelijke vereniging die werkzaam is binnen de gemeente Coevorden.


DOELSTELLING
De doelstelling van Gemeentebelangen is neergelegd in de statuten van de vereniging en luidt als volgt:

Gemeentebelangen stelt zich ten doel actief deel te nemen aan het politieke leven in de gemeente om zo de belangen van de gemeente en haar inwoners te behartigen.

Gemeentebelangen tracht dit doel te bereiken door een beleid te voeren dat gebaseerd is op onafhankelijkheid, openheid en menselijkheid, uitgaande van samenwerking met anderen, die ook het belang van de gemeente en haar inwoners willen dienen.

Ter informatie:

  • de politieke vereniging
  • Gemeentebelangen is een zelfstandige, onafhankelijke politieke vereniging die geen bindingen heeft met landelijke en/of provinciale politieke partijen.
  • De uitvoering van het beleid geschiedt in alle openheid; alle onderwerpen dienen, zowel onderling als met andere politieke groeperingen en de inwoners van de gemeente, bespreekbaar te zijn.
  • Menselijkheid: de universele  verklaring van de rechten van de mens staan hierbij centraal.

Sedert de jaren tachtig heeft de ontwikkeling en groei van lokale politieke partijen een enorme vlucht genomen. Er is geen gemeente in Drenthe waar geen onafhankelijke politieke partij of vereniging deel uitmaakt van de Raad. Gemeentebelangen wil de gemeenschap dienen vanuit een visie die los staat van landelijk politiek beleid, het belang van de gemeenschap staat voorop. Vanuit de opgedane ervaringen kunnen we stellen dat een onafhankelijke partij in een gemeenteraad uitstekend kan functioneren.

We hebben een ieders ondersteuning daarbij nodig, niet alleen van de leden en sympathisanten maar ook van de kiezer die genoeg heeft van de manier waarop landelijke politieke partijen menen te moeten omgaan met de belangen en wensen van de bevolking.Overigens heeft de landelijke politiek weinig oog voor de ontwikkeling en problematiek van het noorden. Dit verdient zeker onze aandacht en inzet te hebben en te houden.

Gemeentebelangen voelt zich thuis in een beleid, waarbij de betrokkenheid en inzet voor de leefbaarheid van het platteland groot is en groot zal blijven. Uiteraard zal de inzet en betrokkenheid voor de leefbaarheid in de stad Coevorden van vergelijkbare grootte zijn.