Gemeentebelangen Coevorden

 

BRANDWEER
Het is een taak van de gemeente dat de brandweerkorpsen voldoende financiële middelen krijgen voor:

  • Opleidingen  (deskundigheidsbevordering en training)
  • Voorzieningen
  • Materieel

 

Door de regionalisering van de brandweer heeft de gemeenteraad geen directe invloed meer op het uitvoeringsbeleid, alleen over het financieel beleid wordt de mening van de raad gevraagd. Gemeentebelangen is geen voorstander van dergelijke samenwerkingsverbanden, waarbij de invloed van de raad beperkt wordt.

 

CRIMINALITEIT
Het gemeentelijk beleid dient er structureel op gericht te zijn het al dan niet subjectieve gevoel van onveiligheid bij de bevolking weg te nemen.
Er dient ruime aandacht te worden besteed aan criminaliteitspreventie. Het is juist de 'kleine' criminaliteit die bij de bevolking zorgt voor een onveilig gevoel. Gebruik en de handel in drugs, het alcoholmisbruik, gokverslaving en het huiselijk geweld dienen te worden bestreden met een preventieve voorlichting en een stringente handhaving van beleidsregels.