Gemeentebelangen Coevorden

 

ECONOMISCHE ZAKEN
De bedrijvigheid en daardoor de werkgelegenheid dient in de voorwaarden scheppende sfeer met kracht te worden bevorderd door:

  • Ontwikkeling van bedrijventerreinen aan de A37/A34 binnen de gemeente Coevorden
  • Verdubbeling van de N34 tussen knooppunt Holsloot en Coevorden en een zuidelijke rondweg om Coevorden
  • Ontwikkeling en promotie van de industrieterreinen te Coevorden en Geesbrug
  • Verdere ontwikkeling van de bedrijventerreinen in de kernen
  • Eerst renovatie oude bedrijventerreinen voor ontwikkeling nieuwe terreinen
  • Stimulering van agrarische, culturele en recreatieve (bedrijfs)ontwikkelingen in de buitengebieden
  • Stimulering van initiatieven uit het midden- en kleinbedrijf en de (verblijfs)recreatie
  • Het stimuleren van kleinschalige en grootschalige recreatie als impuls voor de economie.
  • Het creëren van goede vestigingsmogelijkheden voor ondernemingen
  • sturing en ontwikkelen herbestemmingen leegstaande winkels, boerderijen en andere bedrijven die vrijkomen door beëindiging of fusie.

Het bovenstaande kan alleen mogelijk worden gemaakt indien het beleid gericht is op het scheppen van een optimaal vestigingsklimaat en een duidelijke regelgeving.