Gemeentebelangen Coevorden

 

FINANCIËN
De gemeente dient een gezond financieel beleid te voeren, waarbij de belastingdruk op de bevolking aanvaardbaar en betaalbaar moet zijn. Bij het opstellen van de begroting dient het terugdringen van deze belastingdruk zwaar mee te wegen. Gemeentebelangen is voorstander van een voorzichtig financieel beleid, waarbij de beperktheid van de financiële middelen moet worden ingewogen en financiële dekking aanwezig moet zijn.