Gemeentebelangen Coevorden

 

ONDERWIJS

BASISONDERWIJS
Het goed en veilig bereikbaar zijn en blijven van de scholen is een taak van de gemeente. Blijvende aandacht houden voor de instandhouding van de kleine scholen in de gemeente en voor achterstandssituaties. Gemeentebelangen is voorstander van het (her)invoeren van het zwemonderricht in het basisonderwijs. Landelijk verdient het gymnastiekonderwijs aandacht. Gemeentebelangen is geen voorstander van verhoging van de norm voor het aantal leerlingen, waardoor meerdere scholen noodgedwongen zouden moeten sluiten. Er wordt geen rekening gehouden met de lagere bevolkingsdichtheid van het platteland en de grotere spreiding van scholen op het platteland

 

VOORTGEZET ONDERWIJS
Met de scholengemeenschap “De Nieuwe Veste” in Coevorden en een dependance van het “Esdalcollege” in Oosterhesselen is het voortgezet onderwijs in de gemeente erg dun bezet. Voor verder en ander onderwijs is men aangewezen op de regio. (Emmen, Hardenberg en Hoogeveen). Gemeentebelangen pleit voor stimulering van het Duits in het voortgezet onderwijs in verband met de kansen voor grensoverschrijdende werkgelegenheid