Gemeentebelangen Coevorden

 

 

UITGANGSPUNT
Het stimuleren van de leefbaarheid op het platteland en in het stedelijk gebied en de ontwikkeling van visies per dorp of wijk.

 

KERNPUNTEN

 • Stimulering van de  werkgelegenheid
 • Handhaving en uitvoering van een rechtvaardig en betaalbaar sociaal beleid
 • Aandacht voor een veilige woon-werk-leefomgeving
 • Streven naar behoud van voorzieningen en versterking maatschappelijke ontwikkelingen
 • Verbeteren van het openbaarvervoer
 • Aanvaardbare gemeentelijke lasten en heffingen
 • Aandacht voor positie en behoud van de identiteit van dorpen en de woonwijken in de stad en de grote kernen
 • Stimulering van de eigen verantwoordelijkheid van de bevolking voor de woon- en leefomgeving
 • Onderhoud van bestaande contacten met en stimulering van vestiging van industrieën en bedrijven
 • Het voeren van een degelijk en behoudend financieel beleid
 • Het tijdig inspelen op de vraag naar bouwkavels in de woonkernen en het tijdig bijsturen van de woningbehoefte in de koop- en huursector (maatwerk)
 • Een evenwichtige verdeling van het woningcontignent over de stad en alle kernen
 • Het gestructureerd betrekken van de inwoners bij het ontwikkelen van beleidsvoornemens (burgerparticipatie).