Gemeentebelangen Coevorden

 

WERKWIJZE
Gemeentebelangen wil goed geïnformeerd worden en denkt dit doel te bereiken door gebruik te maken van de onderstaande mogelijkheden:

  • Actief bezoeken van jaarvergaderingen en evenementen
  • Ter plaatse situaties gaan bekijken
  • Op de hoogte zijn en blijven wat zich afspeelt in stad- dorpen en wijken
  • Rechtstreekse inbreng van belangstellenden in het overleg met de (schaduw)fractie
  • Interactieve inbreng via de elektronische snelweg

Ter informatie:
Vanuit een onafhankelijke, open en positief kritische houding zal de inbreng en de vertolking van de signalen uit de samenleving, na afweging tegen het algemeen belang, in de gemeenteraadsvergadering en het vooroverleg worden ingebracht.